Vaccination och skydd inför resan till Nya Zeeland

Planerar du en resa till Nya Zeeland? Se över dina vaccinationer och ditt allmänna skydd inför resan. Vaccin mot Hepatit B rekommenderas starkt men det finns även andra skydd som skapar trygghet.

Höghöjdsproblem

Kommer besök ske i bergen (över 2500 m) kan du få höjdsjuka. Även på lägre höjder kan problem uppstå även om det krävs dessa högre höjder för att problemen ska kunna bli allvarliga. Symtom är illamående, orkeslöshet, huvudvärk och sömnsvårigheter. Symtom som även kan känneteckna andra problem och man bör därför vara extra uppmärksam vid vistelse på hög höjd. Planera överlag att stanna 2-3 dagar på en höjd innan ni tar er upp höge. Detta så att kroppen hinner vänja sig. För att mildra besvären kan det receptfria läkemedlet acetazolamid ätas.

Skulle du, eller någon i ditt sällskap, få dunkande huvudvärk, ostadig gång eller andnöd vid torrhosta bör läkarvård uppsökas omgående.

Hälsokontroll vid längre vistelse

Ska du studera, arbeta eller av annan anledning stanna i Nya Zeeland under en längre vistelse kan en grundlig hälsokontroll genomföras innan resan bokas. På Medisera anges det att man med blodanalyser kan ”undersöka om man är i riskzonen för vissa sjukdomar”. På detta sätt kan risken minskas för längre sjukhusvistelser på grund av begynnande sjukdomar så som sköldkörtelrubbningar, sjukdom i prostata, vitaminbrist eller inflammationer.

Vaccinationer

Vilka vaccinationer som behövs beror främst på var i landet du åker samt hur länge du tänkt att stanna. Dessutom bör man se över om man tillhör någon riskgrupp som därmed bör vara extra noga med vaccination.

Vårdguiden rekommenderas att alla besökare till Nya Zeeland vaccinerar sig mot Hepatit B. Samtidigt kan ytterligare vaccin behövas om man tänkt besöka landsbygden. I vissa rekommendationer nämns även vaccination BCG, Japansk encefalit samt Meningokock.

Alla som är födda 1960 och framåt har vaccin mot polio, stelkramp och difteri. Är du född 1981 och framåt bör du även ha vaccin mot påssjuka, mässling och röda hund. Hör med en vaccinationscentral kring vilka vaccin som eventuellt kan behöva fyllas på inför resan. Ska du studera i Nya Zeeland kan det i vissa fall krävas intyg på att du har vissa vaccinationer.

Glöm inte reseförsäkringen

Reseförsäkringen som ingår i hemförsäkringen gäller generellt 45 eller 60 dagar. Är du borta längre är det mycket viktigt att du tecknar ett tillägg så att försäkringen gäller under hela resan. Skulle en olycka ske, eller att du blir sjuk, behöver du annars betala hela sjukhusvistelsen själv vilket kan bli extremt dyrt.

Dela...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

18 − arton =